גלריה

לירן קאפח – תקופת אימון: 4 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 32 ק"ג

 לפני: 91 ק"ג

לירן לפני | הדרך אל הכושר

אחרי: 59 ק"ג

לירן אחרי תקופת אימון ודיאטה

רמי מיכאלי תקופת אימון: 10 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 42 ק"ג.

לפני: 123 ק"ג

רמי מיכאלי לפני

אחרי: 81 ק"ג

רמי מיכאלי אחרי

בנימין אליאסי – תקופת אימון:5 חודשים

לפני: 150 קילו

תמונה של בנימין לפני

 

אחרי: 100 קילו

בינימין לאחר דיאטה ותקופת אימונים

נטלי דאודי – תקופת אימון:5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 35 קילו.

לפני:105 קילו

תמונה של נטלי לפני אימון ודיאטה

 

אחרי:  קילו 70

נטלי דאודי אחרי

 זוהר אברהם – תקופת אימון:חודשיים

לפני:107 ק"ג

אחרי: 88 ק"ג

שמעון מנחם – תקופת אימון: 3 חודשים

לפני:107 ק"ג

שמעון-מנחם-לפני

אחרי: 78 ק"ג

שמעון-מנחם-אחרי

ארז רווה – תקופת אימון: חודשיים

לפני:84 ק"ג

אחרי: 73 ק"ג

זאב מוסקל – תקופת אימון: 4 חודשים

לפני:103 ק"ג

זאב-מוסקל-לפני אימונים

אחרי: 73 ק"ג

זאב-אחרי אימון

 איתמר כץ – תקופת אימון: 3 חודשים

לפני:100 ק"ג

איתמר לפני אימון כושר

אחרי: 80 ק"ג

איתמר לאחר אימון

 משה המר – תקופת אימון: 3 חודשים

לפני:119 ק"ג

משה המר לפני תחילת האימון

אחרי: 94 ק"ג

משה המר אחרי

גילי חנזין – תקופת אימון: חודשיים

לפני:80 ק"ג

גילי חנזין לפני

אחרי: 60 ק"ג

גילי חנזין אחרי

 נתנאל יקותיאלי – תקופת אימון: ארבעה וחצי חודשים

לפני: 103 ק"ג

נתנאל יקותאלי לפני תקופת האימון

אחרי: 72 ק"ג

נתנאל יקותאלי אחרי תקופת האימון

 אלירן עמר – תקופת אימון: 5 חודשים

לפני: 122 ק"ג

אלירן לפני

אחרי: 80 ק"ג

אלירן אחרי

 שני יקותיאל – תקופת אימון: חודשיים וחצי

לפני: 64 ק"ג

שני-יקותיאל-לפני-אימון

אחרי: 51 ק"ג

שני-יקותיאל-אחרי-אימון

אסתי מנחם – תקופת אימון: חצי שנה

לפני: 103 ק"ג

אסתי מנחם לפני אמון

אחרי: 59 ק"ג

אסתי מנחם אחרי אימון

דניאל אליאסי – תקופת אימון: חודשיים

לפני: 79 ק"ג

דניאל-אליאסי-לפני-אימון

אחרי: 72 ק"ג

דניאל-אליאסי-אחרי-אימון

ארמון-שטיינבריכרתקופת אימון: 4 חודשים

לפני: 117.5 ק"ג

ארמונד לפני אימון

אחרי: 82 ק"ג

ארמונד אחרי אימון

 דודי אלדד – תקופת אימון: 3 חודשים

לפני: 99 ק"ג

דודי-לפני

אחרי: 76 ק"ג

דודי-אחרי

 אילן ניסן – תקופת אימון: 5.5 חודשים

לפני: 127 ק"ג

אילן-ניסן-לפני-אימון

אחרי: 94 ק"ג

אילן-ניסן-אחרי

 חנן רזמן – תקופת אימון:5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 38 קילו.

לפני: 122 ק"ג

חנן-רוזמן-לפני-אימון

אחרי: 84 ק"ג

חנן-רוזמן-אחרי-אימון

כרמית שאול – תקופת אימון:3 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 15 קילו.

לפני: 73 ק"ג

כרמית-שאול-לפני-אימון

אחרי: 58 ק"ג

כרמית-שאול-אחרי-אימון

צוקי ארליך  – תקופת אימון:4 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 17.5 קילו.
מירב ארליך – תקופת אימון:4 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 16 קילו.

לפני: צוקי –  83.5 ק"ג, מירב- 73 ק"ג

צוקי-לפני

אחרי: צוקי –  66 ק"ג, מירב- 57 ק"ג

צוקי-ומירב-אחרי-אימון

רביד מתן תקופת אימון: 4.5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 27 ק"ג.

לפני: 100 ק"ג

רביד מתן לפני

אחרי: 73 ק"ג

רביד מתן אחרי

יעל מתן תקופת אימון: חודשיים, סה"כ ירידה במשקל: 9 ק"ג.

לפני: 58 ק"ג

יעל מתן לפני

אחרי: 49 ק"ג

יעל מתן אחרי

שחר שוורץ תקופת אימון: 3.5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 17 ק"ג.

לפני: 82 ק"ג

שחר שוורץ לפני

אחרי: 65 ק"ג

שחר שוורץ אחרי

יעקב רוב תקופת אימון: 50 ימים, סה"כ ירידה במשקל: 13 ק"ג.

לפני: 95 ק"ג

יעקב רוב לפני

אחרי: 82 ק"ג

יעקב רוב אחרי

יוסי רוזנבלום תקופת אימון: 4 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 22 ק"ג.

לפני: 100 ק"ג

יוסי רוזנבלום לפני

אחרי: 78 ק"ג

יוסי רוזנבלום אחרי

שלמה ארז תקופת אימון: 5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 21 ק"ג.

לפני: 90 ק"ג

שלמה ארז לפני

אחרי: 69 ק"ג

שלמה ארז אחרי

חנוך זילברשלג תקופת אימון: 3 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 20 ק"ג.

לפני: 96 ק"ג

חנוך זילברשלג לפני

אחרי: 76 ק"ג

חנוך זילברשלג אחרי

רביד נגר תקופת אימון: 6 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 33 ק"ג.

לפני: 103 ק"ג

רביד נגר לפני

אחרי: 70 ק"ג

רביד נגר אחרי

שלמה ולדמן תקופת אימון: 4.5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 15 ק"ג.

לפני: 79 ק"ג

שלמה ולדמן לפני

אחרי: 64 ק"ג

שלמה ולדמן אחרי

רונן טל תקופת אימון: 3.5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 14 ק"ג.

לפני: 90 ק"ג

רונן טל לפני

אחרי: 76 ק"ג

רונן טל אחרי

שמעון גמזו תקופת אימון: 5.5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 22 ק"ג.

לפני: 104 ק"ג

שמעון גמזו לפני

אחרי: 82 ק"ג

שמעון גמזו אחרי

שלומי קוליק תקופת אימון: 4.5 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 17 ק"ג.

לפני: 94 ק"ג

שלומי קוליק לפני

אחרי: 77 ק"ג

שלומי קוליק אחרי

רחל עצאמי תקופת אימון: 9 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 30 ק"ג.

לפני: 86 ק"ג

רחל עצאמי לפני

אחרי: 56 ק"ג

רחל עצאמי אחרי

דלית שרון תקופת אימון: 10 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 24 ק"ג.

לפני: 79 ק"ג

דלית שרון לפני

אחרי: 55 ק"ג

דלית שרון אחרי

מוטי שטרנברג תקופת אימון: 11 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 42 ק"ג.

לפני: 115 ק"ג

מוטי שטרנברג לפני

אחרי: 73 ק"ג

מוטי שטרנברג אחרי

דודו שטרית תקופת אימון: 6 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 17 ק"ג.

לפני: 88 ק"ג

דודו שטרית לפני

אחרי: 71 ק"ג

דודו שטרית אחרי

עזריאל שטייג תקופת אימון: 9 חודשים, סה"כ ירידה במשקל: 27 ק"ג.

לפני: 100 ק"ג

עזריאל שטייג לפני

אחרי: 73 ק"ג

עזריאל שטייג אחרי